Home

Samen Leren met Helmond Sport is een mooi voorbeeld van integrale samenwerking van partners binnen de gemeente Helmond. Een verbinding tussen onderwijs, welzijn en sport maakt het mogelijk een compleet pakket van extra begeleiding aan te bieden aan 10 schoolklassen uit het voortgezet onderwijs in Helmond.

Eerstejaars leerlingen van het Vakcollege en de Praktijkschool hebben wekelijks twee mentoruren op het rooster staan. Tijdens deze mentoruren komen de leerlingen met hun mentor naar het leercentrum van Helmond Sport. Tijdens deze uren wordt er een afwisselend programma aangeboden gericht op groepsprocessen en maatschappelijke thema’s. Bij de groepsprocessen wordt gewerkt aan omgang met anderen, zoals klasgenoten en docenten. De maatschappelijke thema’s die in het programma aan bod komen zijn; weerbaarheid, mediawijsheid, wereldwijs en keuzes maken. Gedurende een thema- periode zijn de leeractiviteiten gericht op één van deze maatschappelijke thema’s waarbij de verbinding met de praktijk en huidige actualiteit wordt gelegd.

Door de bijzondere omgeving van Samen Leren met Helmond Sport wordt de juiste sfeer gecreëerd om aan al deze belangrijke onderwerpen te werken. Zo worden de leerlingen even uit hun dagelijkse omgeving gehaald en krijgen ze letterlijk alle rust en ruimte om zich te ontplooien. De mentor en leerlingen worden hierbij ondersteund door studenten in opleiding en professionals uit het onderwijs, welzijn en sport. Het geeft een (nieuwe) krachtige invulling aan de begeleiding van leerlingen. Opdrachten en activiteiten worden doelgericht ingezet, gericht op (toekomstige) verbetering van leerprestaties en participatie in de samenleving.

Samen Leren met Helmond Sport

 Het is onze ambitie om leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij te brengen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en in de (toekomstige) samenleving.