Ontstaan Samen Leren met Helmond Sport

Samen Leren met Helmond Sport is het resultaat van een samenwerking tussen Helmond Sport, het Vakcollege en de Praktijkschool in Helmond en Stichting LEVgroep. Helmond Sport biedt het – daarvoor speciaal gebouwde – leercentrum voor de leerlingen. Voorheen vond het initiatief plaats onder de paraplu van het landelijke Playing for Success, nu gebeurt dat lokaal onder de noemer Samen Leren met Helmond Sport. Waar Playing for Success na school plaatsvond, is Samen Leren met Helmond Sport onderdeel van het lesprogramma van ruim tweehonderd eerstejaarssleerlingen. Samen ontwikkelden zij een mentorprogramma bij Samen Leren met Helmond Sport, hierdoor profiteren alle leerlingen ervan. Regelmatig wordt samenwerking gezocht met andere partners voor het geven van een gastles, zoals Stichting Halt, Heldertheater, de Rabobank en het Vluchtelingenwerk.

Het uitvoeren van het programma gebeurt onder leiding van Saleh Dahmani (zorgcoördinator Praktijkschool Helmond) en Evelien Versteijlen (coördinator en trainer Stichting LEVgroep), samen met een team van onmisbare stagiaires en mentoren zorgen zij voor een inspirerend mentorprogramma.

In de media

Laatst zei een leerling tegen mij “Ik vind het zo fijn bij Helmond sport meneer, want we zijn aan het leren, terwijl het niet als leren voelt”. Dat is voor mij de essentie van Samen leren met Helmond sport. De leerlingen worden uit hun dagelijkse setting gehaald en ervaren hier dat ze vooral zichzelf mogen en kunnen zijn. Wat dit project zo uniek maakt is de verbinding die is ontstaan tussen het onderwijs, de LEVgroep en Helmond Sport. De toegevoegde waarde zit met name in het feit dat je door de samenwerking met de LEVgroep leert kijken naar wat de maatschappij van onze jongeren vraagt. En dat we daar dan vervolgens in de omgeving van Helmond Sport mee aan de slag kunnen gaan om van onze leerlingen nog betere burgers te kunnen maken. Vanaf 2012 ben ik als docent betrokken bij Samen Leren met Helmond Sport. Ik ben trots op wat we in de tussentijd hebben neergezet.

Saleh Dahmani, Praktijkschool Helmond

Als welzijnswerker vind ik het mooi dat belangrijke thema’s zoals groepsdruk, diversiteit en mediawijsheid door deze samenwerking een structurele plaats krijgen in het onderwijs. De locatie en de manier waarop we met leerlingen aan de slag gaan is anders dan op school. We gebruiken de omgeving van Helmond Sport om in spelvorm leerlingen “spelend” successen te laten ervaren. Door de inzet van stagiaires is er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Elk schooljaar zorgen zij voor een frisse input en aanstekelijk enthousiasme. Zij zijn een onmisbare factor in het programma. Regelmatig ontvangen we daarnaast gastsprekers met een bijzonder verhaal. Je ziet dat deze “echte” verhalen de leerlingen raakt en aan het denken zet. “Waar zeuren wij eigenlijk over, wij hebben het zo goed” zei een leerling nadat een vluchteling zijn verhaal had gedeeld aan de klas. Dit alles maakt dat ik mijn werk met veel plezier en passie uitvoer.

Evelien Versteijlen, LEVgroep