Help jongeren leren in een inspirerende omgeving!

🔎 We zijn op zoek naar locaties in Helmond waar leerlingen – onder schooltijd- de ruimte kunnen benutten om aan de slag te gaan met thema’s zoals burgerschap, mediawijsheid, keuzes maken en weerbaarheid. Door een groei van het aantal brugklassen is het niet meer mogelijk om al deze leerlingen vanuit het stadion van Helmond Sport te bedienen. We zijn mede daarom op zoek naar andere (extra) toffe locaties, waar we voor een afgebakende periode ons mentorprogramma kunnen vormgeven.

👍 Graag komen wij in contact met bedrijven en organisaties in Helmond die hierin iets willen betekenen. Ken jij een locatie die hiervoor geschikt zou zijn? Heb jij ideeën of connecties die ons hierbij zouden kunnen helpen? 

Neem contact met ons op.

Integrale samenwerking in Helmond

Samen Leren met Helmond Sport is een mooi voorbeeld van integrale samenwerking van partners binnen de gemeente Helmond. Een verbinding tussen onderwijs, welzijn, cultuur en sport maakt het mogelijk een compleet pakket van extra begeleiding aan te bieden aan brugklassen uit het voortgezet onderwijs in Helmond.

Samen Leren met Helmond Sport wil midden in de Helmondse samenleving staan. Onze missie is om jongeren de basiskennis, vaardigheden en houding bij te brengen die nodig zijn om een actieve(re) rol te kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en in de (toekomstige) samenleving. Hoe ga je om met groepsdruk en fakenews? Hoe ga je in gesprek met iemand die anders denkt dan jou? En hoe hoe maak je keuzes voor je eigen toekomst.? In een inspirerende leeromgeving staan we stil bij deze belangrijke onderwerpen.

😀 De manier waarop we met de leerlingen aan de slag gaan is anders dan op school. We gebruiken een inspirerende omgeving om in spelvorm leerlingen “spelend” succes te laten ervaren. Waarbij leren niet als leren voelt. Door de inzet van stagiaires is er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. De leerlingen worden zo even uit hun schoolse omgeving gehaald en volgen een afwisselend programma.

De kracht van Samenwerking

Als Stichting hebben we niet alle kennis, kunde en materialen in huis. Daarvoor zoeken wij graag samenwerking met andere partners. Door deze sociale verbindingen kunnen  we maatwerk leveren en inspelen op wat de maatschappij van onze jongeren vraag.

Samen Leren met Helmond Sport zet zich graag in voor de Helmondse samenleving. Regelmatig openen wij onze deuren voor scholen en maatschappelijke organisaties. Dit doen wij in de vorm van voorlichtingen, rondleidingen of het organiseren van een leuke middag in het stadion van Helmond Sport.

Meer over ons mentorprogramma