We werken vanuit ons hart

Ons team bestaat uit beroepskrachten (vanuit LEVgroep en OMO-Scholengroep) en enthousiaste stagiairs (vanuit diverse sociale opleidingen). Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor leerlingen. Op een gelijkwaardige manier spelen we in op actualiteit en luisteren naar de vraag die onder het gedrag dat gezien wordt ligt. Deze andere blik biedt een waardevolle aanvulling op de kennis en expertise van een mentor/coach op school.

Wij denken en handelen vanuit ons hart met vier kernwaarden: Verbinden, Vertrouwen, Versterken en Vernieuwen. Waarbij de dynamiek in de groep de motor is van het leren.

Door onze zichtbare aanwezigheid, zowel tijdens als buiten schooltijd, zijn we in staat jongeren eerder te bereiken en hen in een vroeg stadium te ondersteunen. Ons doel is ervoor te zorgen dat jongeren zich gezien en gehoord voelen. Samen met scholen en maatschappelijke partners zetten we ons in om een verschil te maken in het leven van jongeren. Met oog voor elkaar werken we vanuit ons hart en stellen we de jongeren en hun toekomst centraal.